فیزیوتراپی پارسا

 
فیزیوتراپی پارسا https://old.drdr.ir/doctor/47701/فیزیوتراپی-پارسا/ https://old.drdr.ir/doctor/47701/فیزیوتراپی-پارسا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم 20متری بهشتی، 24 متری شهید مطهری، نبش کوی 5
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی پارسا ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی پارسا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - 20متری بهشتی، 24 متری شهید مطهری، نبش کوی 5
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط