فیزیوتراپی امید

 
فیزیوتراپی امید https://old.drdr.ir/doctor/47686/فیزیوتراپی-امید/ https://old.drdr.ir/doctor/47686/فیزیوتراپی-امید/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم پردیسان، بلوار دانشگاه، خیابان مولوی،بلوار شهید کریمی، خیابان شهیدان آقا یوسفی، کوچه 20، پلاک 16
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی امید ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی امید
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - پردیسان، بلوار دانشگاه، خیابان مولوی،بلوار شهید کریمی، خیابان شهیدان آقا یوسفی، کوچه 20، پلاک 16
پزشکان مرتبط