فیزیوتراپی آبان

 
فیزیوتراپی آبان https://old.drdr.ir/doctor/47661/فیزیوتراپی-آبان/ https://old.drdr.ir/doctor/47661/فیزیوتراپی-آبان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، روبروی مدرسه شهید سایانی، ساختمان محسن
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی آبان ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی آبان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بندرعباس - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، روبروی مدرسه شهید سایانی، ساختمان محسن
تلفن مرکز
0763XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط