فیزیوتراپی نوین

 
فیزیوتراپی نوین https://old.drdr.ir/doctor/47648/فیزیوتراپی-نوین/ https://old.drdr.ir/doctor/47648/فیزیوتراپی-نوین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان خیابان انقلاب روبروی کلینیک بیمارستان عشایر کوچه تختی
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی نوین ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی نوین
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

خرم آباد - خیابان انقلاب روبروی کلینیک بیمارستان عشایر کوچه تختی
تلفن مرکز
0663XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط