فیزیوتراپی مرکزی

 
فیزیوتراپی مرکزی https://old.drdr.ir/doctor/47638/فیزیوتراپی-مرکزی/ https://old.drdr.ir/doctor/47638/فیزیوتراپی-مرکزی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان تلار 20
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی مرکزی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی مرکزی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قائم شهر - خیابان تلار 20
تلفن مرکز
0114XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط