فیزیوتراپی شفا

 
فیزیوتراپی شفا https://old.drdr.ir/doctor/47632/فیزیوتراپی-شفا/ https://old.drdr.ir/doctor/47632/فیزیوتراپی-شفا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان فرهنگ، فرهنگ 9 اول کوچه شفا
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی شفا ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی شفا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ساری - خیابان فرهنگ، فرهنگ 9 اول کوچه شفا
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط