فیزیوتراپی ابوذر

 
فیزیوتراپی ابوذر https://old.drdr.ir/doctor/47599/فیزیوتراپی-ابوذر/ https://old.drdr.ir/doctor/47599/فیزیوتراپی-ابوذر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان قزوین، انتهای قلعه مرغی، ابتدای خیابان ابوذر، شماره 10
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی ابوذر ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی ابوذر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - خیابان قزوین، انتهای قلعه مرغی، ابتدای خیابان ابوذر، شماره 10
تلفن مرکز
0215XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط