تصویربرداری درمانگاه بیمارستان پیامبران

 
تصویربرداری درمانگاه بیمارستان پیامبران https://old.drdr.ir/doctor/47543/تصویربرداری-درمانگاه-بیمارستان-پیامبران/ https://old.drdr.ir/doctor/47543/تصویربرداری-درمانگاه-بیمارستان-پیامبران/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران آیت اله کاشانی، بلوار اباذر
آیا از قبل توسط تصویربرداری درمانگاه بیمارستان پیامبران ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویربرداری درمانگاه بیمارستان پیامبران
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - آیت اله کاشانی، بلوار اباذر
تلفن مرکز
0214XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط