تصویربرداری پرتو مازند

 
تصویربرداری پرتو مازند https://old.drdr.ir/doctor/47540/تصویربرداری-پرتو-مازند/ https://old.drdr.ir/doctor/47540/تصویربرداری-پرتو-مازند/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران بلوار پاسداران
آیا از قبل توسط تصویربرداری پرتو مازند ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویربرداری پرتو مازند
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ساری - بلوار پاسداران
تلفن مرکز
0112XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط