تصویربرداری پرتو طب آزما

 
4 نفر
تصویربرداری پرتو طب آزما https://old.drdr.ir/doctor/47537/تصویربرداری-پرتو-طب-آزما/ https://old.drdr.ir/doctor/47537/تصویربرداری-پرتو-طب-آزما/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم خیابان امام موسی صدر، روبروی پل شهید رجایی
Rated 5 / 5 based on 4 reviews.
آیا از قبل توسط تصویربرداری پرتو طب آزما ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویربرداری پرتو طب آزما
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - خیابان امام موسی صدر، روبروی پل شهید رجایی
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط