تصویر برداری و سونوگرافی ابن سینا

 
تصویر برداری و سونوگرافی ابن سینا https://old.drdr.ir/doctor/47526/تصویر-برداری-سونوگرافی-ابن-سینا/ https://old.drdr.ir/doctor/47526/تصویر-برداری-سونوگرافی-ابن-سینا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان حکیم فرزانه، مجتمع پزشکی مرکزی
آیا از قبل توسط تصویر برداری و سونوگرافی ابن سینا ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری و سونوگرافی ابن سینا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شهرضا - خیابان حکیم فرزانه، مجتمع پزشکی مرکزی
تلفن مرکز
0315XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط