تصویر برداری مرکز جراحی محدود شهید شوریده

 
تصویر برداری مرکز جراحی محدود شهید شوریده https://old.drdr.ir/doctor/47520/تصویر-برداری-مرکز-جراحی-محدود-شهید-شوریده/ https://old.drdr.ir/doctor/47520/تصویر-برداری-مرکز-جراحی-محدود-شهید-شوریده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان پاستور جنب نهاد ریاست جمهوری
آیا از قبل توسط تصویر برداری مرکز جراحی محدود شهید شوریده ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری مرکز جراحی محدود شهید شوریده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - خیابان پاستور جنب نهاد ریاست جمهوری
تلفن مرکز
0216XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط