تصویر برداری درمانگاه مصلی

 
تصویر برداری درمانگاه مصلی https://old.drdr.ir/doctor/47514/تصویر-برداری-درمانگاه-مصلی/ https://old.drdr.ir/doctor/47514/تصویر-برداری-درمانگاه-مصلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم میدان جانبازان، جنب پل هوایی
آیا از قبل توسط تصویر برداری درمانگاه مصلی ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری درمانگاه مصلی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - میدان جانبازان، جنب پل هوایی
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط