تصویر برداری درمانگاه شفا گستر

 
تصویر برداری درمانگاه شفا گستر https://old.drdr.ir/doctor/47513/تصویر-برداری-درمانگاه-شفا-گستر/ https://old.drdr.ir/doctor/47513/تصویر-برداری-درمانگاه-شفا-گستر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گلستان گلستان خیابان شهید بهشتی، روبروی بانک ملی، جنب اداره ارشاد
آیا از قبل توسط تصویر برداری درمانگاه شفا گستر ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری درمانگاه شفا گستر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

کردکوی - خیابان شهید بهشتی، روبروی بانک ملی، جنب اداره ارشاد
تلفن مرکز
0173XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط