تصویر برداری درمانگاه حضرت علی اصغر (ع)

 
تصویر برداری درمانگاه حضرت علی اصغر (ع) https://old.drdr.ir/doctor/47510/تصویر-برداری-درمانگاه-حضرت-علی-اصغر/ https://old.drdr.ir/doctor/47510/تصویر-برداری-درمانگاه-حضرت-علی-اصغر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران فلکه دوم دولت آباد، انتهای خیابان ش بهشتی، خیابان شهید پور زاهد، خیابان ش طبایی
آیا از قبل توسط تصویر برداری درمانگاه حضرت علی اصغر (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری درمانگاه حضرت علی اصغر (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ری - فلکه دوم دولت آباد، انتهای خیابان ش بهشتی، خیابان شهید پور زاهد، خیابان ش طبایی
تلفن مرکز
0213XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط