تصویر برداری درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع)

 
تصویر برداری درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع) https://old.drdr.ir/doctor/47509/تصویر-برداری-درمانگاه-حضرت-ابوالفضل/ https://old.drdr.ir/doctor/47509/تصویر-برداری-درمانگاه-حضرت-ابوالفضل/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم خیابان امام زاده ابراهیم، نبش کوچه 51
آیا از قبل توسط تصویر برداری درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - خیابان امام زاده ابراهیم، نبش کوچه 51
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط