تصویر برداری درمانگاه تخصصی بقیه الله (عج)

 
تصویر برداری درمانگاه تخصصی بقیه الله (عج) https://old.drdr.ir/doctor/47508/تصویر-برداری-درمانگاه-تخصصی-بقیه-الله/ https://old.drdr.ir/doctor/47508/تصویر-برداری-درمانگاه-تخصصی-بقیه-الله/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم خیابان شهید فاطمی، کوچه شماره 7
آیا از قبل توسط تصویر برداری درمانگاه تخصصی بقیه الله (عج) ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری درمانگاه تخصصی بقیه الله (عج)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - خیابان شهید فاطمی، کوچه شماره 7
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط