تصویر برداری درمانگاه پردیسان

 
تصویر برداری درمانگاه پردیسان https://old.drdr.ir/doctor/47507/تصویر-برداری-درمانگاه-پردیسان/ https://old.drdr.ir/doctor/47507/تصویر-برداری-درمانگاه-پردیسان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم شهرک پردیسان، خیابان درمانگاه
آیا از قبل توسط تصویر برداری درمانگاه پردیسان ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری درمانگاه پردیسان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - شهرک پردیسان، خیابان درمانگاه
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط