تصویر برداری درمانگاه بیرجند

 
تصویر برداری درمانگاه بیرجند https://old.drdr.ir/doctor/47506/تصویر-برداری-درمانگاه-بیرجند/ https://old.drdr.ir/doctor/47506/تصویر-برداری-درمانگاه-بیرجند/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی نبش طالقانی 11 و 13
آیا از قبل توسط تصویر برداری درمانگاه بیرجند ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری درمانگاه بیرجند
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بیرجند - نبش طالقانی 11 و 13
تلفن مرکز
0563XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط