تصویر برداری تابان

 
تصویر برداری تابان https://old.drdr.ir/doctor/47504/تصویر-برداری-تابان/ https://old.drdr.ir/doctor/47504/تصویر-برداری-تابان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس، انتهای خیابان 5شرقی، مجتمع پزشکی تابان
آیا از قبل توسط تصویر برداری تابان ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری تابان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اهواز - کیانپارس، انتهای خیابان 5شرقی، مجتمع پزشکی تابان
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط