تصویر برداری بیمارستان یثربی

 
تصویر برداری بیمارستان یثربی https://old.drdr.ir/doctor/47503/تصویر-برداری-بیمارستان-یثربی/ https://old.drdr.ir/doctor/47503/تصویر-برداری-بیمارستان-یثربی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان بلوار قطب راوندی، بلوار پرستار، جنب مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
آیا از قبل توسط تصویر برداری بیمارستان یثربی ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری بیمارستان یثربی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

کاشان - بلوار قطب راوندی، بلوار پرستار، جنب مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
تلفن مرکز
0315XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط