تصویر برداری بیمارستان میلاد

 
تصویر برداری بیمارستان میلاد https://old.drdr.ir/doctor/47502/تصویر-برداری-بیمارستان-میلاد/ https://old.drdr.ir/doctor/47502/تصویر-برداری-بیمارستان-میلاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان بهشتی، کوچه شهید دیمی
آیا از قبل توسط تصویر برداری بیمارستان میلاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری بیمارستان میلاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

کاشان - خیابان بهشتی، کوچه شهید دیمی
تلفن مرکز
0315XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط