تصویر برداری بیمارستان تهرانپارس

 
تصویر برداری بیمارستان تهرانپارس https://old.drdr.ir/doctor/47498/تصویر-برداری-بیمارستان-تهرانپارس/ https://old.drdr.ir/doctor/47498/تصویر-برداری-بیمارستان-تهرانپارس/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران تهرانپارس، نبش فلکه سوم
آیا از قبل توسط تصویر برداری بیمارستان تهرانپارس ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری بیمارستان تهرانپارس
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - تهرانپارس، نبش فلکه سوم
تلفن مرکز
0217XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط