تصویر برداری بیمارستان امیر المومنین

 
تصویر برداری بیمارستان امیر المومنین https://old.drdr.ir/doctor/47496/تصویر-برداری-بیمارستان-امیر-المومنین/ https://old.drdr.ir/doctor/47496/تصویر-برداری-بیمارستان-امیر-المومنین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران میدان بهمن
آیا از قبل توسط تصویر برداری بیمارستان امیر المومنین ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری بیمارستان امیر المومنین
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - میدان بهمن
تلفن مرکز
0215XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط