تصویر برداری بیمارستان آپادانا

 
تصویر برداری بیمارستان آپادانا https://old.drdr.ir/doctor/47493/تصویر-برداری-بیمارستان-آپادانا/ https://old.drdr.ir/doctor/47493/تصویر-برداری-بیمارستان-آپادانا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان سپهبدقرنی، چهارراه سپند
آیا از قبل توسط تصویر برداری بیمارستان آپادانا ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری بیمارستان آپادانا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - خیابان سپهبدقرنی، چهارراه سپند
تلفن مرکز
0218XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط