تصویر برداری باران

 
تصویر برداری باران https://old.drdr.ir/doctor/47492/تصویر-برداری-باران/ https://old.drdr.ir/doctor/47492/تصویر-برداری-باران/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان بزرگمهر، ابتدای خیابان رکن الدوله، ساختمان مرتضی علی
آیا از قبل توسط تصویر برداری باران ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویر برداری باران
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اصفهان - خیابان بزرگمهر، ابتدای خیابان رکن الدوله، ساختمان مرتضی علی
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط