تصویربرداری گرمسار

 
تصویربرداری گرمسار https://old.drdr.ir/doctor/47483/تصویربرداری-گرمسار/ https://old.drdr.ir/doctor/47483/تصویربرداری-گرمسار/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
سمنان سمنان انتهای بلوار ابریشم
آیا از قبل توسط تصویربرداری گرمسار ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویربرداری گرمسار
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

گرمسار - انتهای بلوار ابریشم
تلفن مرکز
0233XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط