تصویربرداری کوثری

 
تصویربرداری کوثری https://old.drdr.ir/doctor/47478/تصویربرداری-کوثری/ https://old.drdr.ir/doctor/47478/تصویربرداری-کوثری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
بوشهر بوشهر خیابان امام ، خیابان بعثت
آیا از قبل توسط تصویربرداری کوثری ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویربرداری کوثری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بوشهر - خیابان امام ، خیابان بعثت
تلفن مرکز
0917XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط