تصویربرداری بیمارستان شفا

 
تصویربرداری بیمارستان شفا https://old.drdr.ir/doctor/47468/تصویربرداری-بیمارستان-شفا/ https://old.drdr.ir/doctor/47468/تصویربرداری-بیمارستان-شفا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران بلوار ولیعصر
آیا از قبل توسط تصویربرداری بیمارستان شفا ویزیت شده اید؟
اطلاعات تصویربرداری بیمارستان شفا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ساری - بلوار ولیعصر
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط