آزمایشگاه حجت

 
آزمایشگاه حجت https://old.drdr.ir/doctor/47460/آزمایشگاه-حجت/ https://old.drdr.ir/doctor/47460/آزمایشگاه-حجت/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان خیابان امام خمینی، طبقه دوم، مجتمع تجاری رضایی
آیا از قبل توسط آزمایشگاه حجت ویزیت شده اید؟
اطلاعات آزمایشگاه حجت
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

نور آباد - خیابان امام خمینی، طبقه دوم، مجتمع تجاری رضایی
تلفن مرکز
0663XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط