مرکز تصویربرداری نما طب

سایر سایر
مرکز تصویربرداری نما طب https://old.drdr.ir/doctor/47447/مرکز-تصویربرداری-نما-طب/ https://old.drdr.ir/doctor/47447/مرکز-تصویربرداری-نما-طب/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان سپاه، بین پل چوبی ومیدان سپاه، پلاک 152
آیا از قبل توسط مرکز تصویربرداری نما طب ویزیت شده اید؟
اطلاعات مرکز تصویربرداری نما طب
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - خیابان سپاه، بین پل چوبی ومیدان سپاه، پلاک 152
تلفن مرکز
0217XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط