کلینیک شنوایی سنجی پاستور

دکتر کلینیک شنوایی سنجی پاستور

متخصص شنوایی سنجی (ادیومتریست)
دکتر کلینیک شنوایی سنجی پاستور https://old.drdr.ir/doctor/4711/دکتر-کلینیک-شنوایی-سنجی-پاستور/ https://old.drdr.ir/doctor/4711/دکتر-کلینیک-شنوایی-سنجی-پاستور/ ش-87 http://drdr.ir/images/site/دکتر-کلینیک-شنوایی-سنجی-پاستور-4711.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-کلینیک-شنوایی-سنجی-پاستور-4711.jpg
خوزستان خوزستان فلکه دوم کیان پارس، پهلوان شرقی، مجتمع ایران زمین، طبقه 5، شنوایی سنجی پاستور
آیا از قبل توسط کلینیک شنوایی سنجی پاستور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک شنوایی سنجی پاستور
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
خدمات در این مرکز
آزمایشات شنوایی بزرگسالان
تجویز سمعک
وزوزگوش و رهایی
وسایل کمک شنوایی
آزمایشات شنوایی کودکان و نوزادان
سرگیجه ودرمان

آدرس مطب کلینیک شنوایی سنجی پاستور

اهواز - فلکه دوم کیان پارس، پهلوان شرقی، مجتمع ایران زمین، طبقه 5، شنوایی سنجی پاستور
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط