ویزیت تلفنی سمیرا یزدانی

ویزیت تلفنی سمیرا یزدانی

کارشناس روانشناسی
ویزیت تلفنی سمیرا یزدانی https://old.drdr.ir/doctor/46755/ویزیت-تلفنی-سمیرا-یزدانی/ https://old.drdr.ir/doctor/46755/ویزیت-تلفنی-سمیرا-یزدانی/ http://drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-سمیرا-یزدانی-46755.jpg http://drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-سمیرا-یزدانی-46755.jpg
سایر سایر این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می باشد و نوبت دهی حضوری ندارد
نمونه تماس تلفنی با پزشک
نمونه تماس تلفنی با پزشک از راه دور را می توانید از طریق فایل زیر گوش کنید :
آیا از قبل توسط ویزیت تلفنی سمیرا یزدانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات ویزیت تلفنی سمیرا یزدانی
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سایر - این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می باشد و نوبت دهی حضوری ندارد
پزشکان مرتبط