دکتر کلینیک تابش

دکتر کلینیک تابش https://old.drdr.ir/doctor/45622/دکتر-کلینیک-تابش/ https://old.drdr.ir/doctor/45622/دکتر-کلینیک-تابش/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس معالی آباد، نبش کوچه 31، ساختمان اوتانا 2، مرکز جامع توانبخشی تابش
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک تابش ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک تابش
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک تابش

شیراز - معالی آباد، نبش کوچه 31، ساختمان اوتانا 2، مرکز جامع توانبخشی تابش
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط