دکتر کلینیک سروش

دکتر کلینیک سروش https://old.drdr.ir/doctor/45619/دکتر-کلینیک-سروش/ https://old.drdr.ir/doctor/45619/دکتر-کلینیک-سروش/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس (مطب اول:) معالی اباد، حد فاصل پزشکان و دوستان، ساختمان اوتانا 1، واحد 105 - (مطب دوم:) زرگری، جنب بابا بستنی، گالری عینک چشم شهر
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک سروش ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک سروش
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک سروش

شیراز - (مطب اول:) معالی اباد، حد فاصل پزشکان و دوستان، ساختمان اوتانا 1، واحد 105 - (مطب دوم:) زرگری، جنب بابا بستنی، گالری عینک چشم شهر
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط