دکتر کلینیک تخصصی سیب

دکتر کلینیک تخصصی سیب https://old.drdr.ir/doctor/45617/دکتر-کلینیک-تخصصی-سیب/ https://old.drdr.ir/doctor/45617/دکتر-کلینیک-تخصصی-سیب/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس معالی آباد، حد فاصل دوستان و پزشکان، ساختمان اوتانا1، طبقه سوم
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک تخصصی سیب ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک تخصصی سیب
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک تخصصی سیب

شیراز - معالی آباد، حد فاصل دوستان و پزشکان، ساختمان اوتانا1، طبقه سوم
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط