دکتر کلینیک شنوایی سنجی و سمعک

دکتر کلینیک شنوایی سنجی و سمعک https://old.drdr.ir/doctor/45611/دکتر-کلینیک-شنوایی-سنجی-سمعک/ https://old.drdr.ir/doctor/45611/دکتر-کلینیک-شنوایی-سنجی-سمعک/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس معالی آباد، نبش خیابان خلبانان، مجتمع میرداماد، طبقه1، واحد 1
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک شنوایی سنجی و سمعک ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک شنوایی سنجی و سمعک
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک شنوایی سنجی و سمعک

شیراز - معالی آباد، نبش خیابان خلبانان، مجتمع میرداماد، طبقه1، واحد 1
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط