دکتر کلینیک سلامت

دکتر کلینیک سلامت https://old.drdr.ir/doctor/45609/دکتر-کلینیک-سلامت/ https://old.drdr.ir/doctor/45609/دکتر-کلینیک-سلامت/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس معالی آباد حد فاصل دوستان و پزشکان جنب بانک اقتصاد نوین ساختمان اوتانا 1 واحد 306
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک سلامت ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک سلامت
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک سلامت

شیراز - معالی آباد حد فاصل دوستان و پزشکان جنب بانک اقتصاد نوین ساختمان اوتانا 1 واحد 306
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط