دکتر کلینیک روشنا

دکتر کلینیک روشنا https://old.drdr.ir/doctor/45602/دکتر-کلینیک-روشنا/ https://old.drdr.ir/doctor/45602/دکتر-کلینیک-روشنا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بیست متری سینما سعدی، اردیبهشت غربی، جنب بیمارستان شفا، مجتمع پزشکی شفا، طبقه دوم
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک روشنا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک روشنا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک روشنا

شیراز - بیست متری سینما سعدی، اردیبهشت غربی، جنب بیمارستان شفا، مجتمع پزشکی شفا، طبقه دوم
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط