دکتر کلینیک راز مهر

دکتر کلینیک راز مهر https://old.drdr.ir/doctor/45600/دکتر-کلینیک-راز-مهر/ https://old.drdr.ir/doctor/45600/دکتر-کلینیک-راز-مهر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس معالی آباد، روبه روی خیابان دوستان، مجتمع قصر 2، جنب بی بی سنتر، طبقه 4، واحد 10
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک راز مهر ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک راز مهر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک راز مهر

شیراز - معالی آباد، روبه روی خیابان دوستان، مجتمع قصر 2، جنب بی بی سنتر، طبقه 4، واحد 10
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط