دکتر کلینیک پژواک

دکتر کلینیک پژواک https://old.drdr.ir/doctor/45595/دکتر-کلینیک-پژواک/ https://old.drdr.ir/doctor/45595/دکتر-کلینیک-پژواک/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس معالی آباد، روبه روی 35 متری دوستان، جنب داروخانه معتمدی، ساختمان قصر یک، طبقه سوم، واحد 12
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک پژواک ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک پژواک
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک پژواک

شیراز - معالی آباد، روبه روی 35 متری دوستان، جنب داروخانه معتمدی، ساختمان قصر یک، طبقه سوم، واحد 12
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط