دکتر کلینیک پارس

دکتر کلینیک پارس https://old.drdr.ir/doctor/45591/دکتر-کلینیک-پارس/ https://old.drdr.ir/doctor/45591/دکتر-کلینیک-پارس/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان سی متری سینما سعدی، قبل از داروخانه بابک، کوچه ی 18
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک پارس ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک پارس
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک پارس

شیراز - خیابان سی متری سینما سعدی، قبل از داروخانه بابک، کوچه ی 18
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط