دکتر کلینیک فیزیوتراپی اردیبهشت

دکتر کلینیک فیزیوتراپی اردیبهشت https://old.drdr.ir/doctor/45587/دکتر-کلینیک-فیزیوتراپی-اردیبهشت/ https://old.drdr.ir/doctor/45587/دکتر-کلینیک-فیزیوتراپی-اردیبهشت/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان بیست متری سینما سعدی، چهارراه اردیبهشت، مجتمع پزشکی شفا
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک فیزیوتراپی اردیبهشت ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک فیزیوتراپی اردیبهشت
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک فیزیوتراپی اردیبهشت

شیراز - خیابان بیست متری سینما سعدی، چهارراه اردیبهشت، مجتمع پزشکی شفا
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط