دکتر کلینیک نخستین

دکتر کلینیک نخستین https://old.drdr.ir/doctor/45584/دکتر-کلینیک-نخستین/ https://old.drdr.ir/doctor/45584/دکتر-کلینیک-نخستین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس معالی آباد، جنب درمانگاه آریا، ساختمان اهورا، طبقه 6، واحد 62
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک نخستین ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک نخستین
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک نخستین

شیراز - معالی آباد، جنب درمانگاه آریا، ساختمان اهورا، طبقه 6، واحد 62
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط