دکتر کلینیک می شا

دکتر کلینیک می شا https://old.drdr.ir/doctor/45580/دکتر-کلینیک-می-شا/ https://old.drdr.ir/doctor/45580/دکتر-کلینیک-می-شا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس معالی آباد، روبه روی کلانتری، ساختمان آفتاب کوچک، طبقه 9
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک می شا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک می شا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک می شا

شیراز - معالی آباد، روبه روی کلانتری، ساختمان آفتاب کوچک، طبقه 9
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط