دکتر کلینیک تخصصی مهرگان

دکتر کلینیک تخصصی مهرگان https://old.drdr.ir/doctor/45577/دکتر-کلینیک-تخصصی-مهرگان/ https://old.drdr.ir/doctor/45577/دکتر-کلینیک-تخصصی-مهرگان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس میدان مطهری، خیابان قدوسی شرقی، انتهای کوچه 11، تقاطع خیابان شهدا و صداوسیما
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک تخصصی مهرگان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک تخصصی مهرگان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک تخصصی مهرگان

شیراز - میدان مطهری، خیابان قدوسی شرقی، انتهای کوچه 11، تقاطع خیابان شهدا و صداوسیما
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط