دکتر کلینیک محرابی

دکتر کلینیک محرابی https://old.drdr.ir/doctor/45574/دکتر-کلینیک-محرابی/ https://old.drdr.ir/doctor/45574/دکتر-کلینیک-محرابی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوار زند، حدفاصل 20 متری و صورتگر، کوچه جنب ساختمان پزشکان فارس، کوچه 43، سمت چپ بن بست اول، ساختمان کوثر
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک محرابی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک محرابی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک محرابی

شیراز - بلوار زند، حدفاصل 20 متری و صورتگر، کوچه جنب ساختمان پزشکان فارس، کوچه 43، سمت چپ بن بست اول، ساختمان کوثر
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط