دکتر کلینیک کسما

دکتر کلینیک کسما https://old.drdr.ir/doctor/45564/دکتر-کلینیک-کسما/ https://old.drdr.ir/doctor/45564/دکتر-کلینیک-کسما/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوارستارخان، نبش کوچه 12، طبقه دوم
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک کسما ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک کسما
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک کسما

شیراز - بلوارستارخان، نبش کوچه 12، طبقه دوم
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط