دکتر کلینیک فصیح زاده

دکتر کلینیک فصیح زاده https://old.drdr.ir/doctor/45559/دکتر-کلینیک-فصیح-زاده/ https://old.drdr.ir/doctor/45559/دکتر-کلینیک-فصیح-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس معالی آباد، رو به روی کوی دوستان، ساختمان قصر 1، جنب داروخانه دکتر معتمدی، طبقه پنجم، واحد 19
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک فصیح زاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک فصیح زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک فصیح زاده

شیراز - معالی آباد، رو به روی کوی دوستان، ساختمان قصر 1، جنب داروخانه دکتر معتمدی، طبقه پنجم، واحد 19
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط