دکتر کلینیک شنوایی فجر

دکتر کلینیک شنوایی فجر https://old.drdr.ir/doctor/45558/دکتر-کلینیک-شنوایی-فجر/ https://old.drdr.ir/doctor/45558/دکتر-کلینیک-شنوایی-فجر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان زند، روبه روی خیابان بیست متری سینما سعدی، کوچه شهید عباییان، مجتمع پزشکی دی، طبقه چهارم
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک شنوایی فجر ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک شنوایی فجر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک شنوایی فجر

شیراز - خیابان زند، روبه روی خیابان بیست متری سینما سعدی، کوچه شهید عباییان، مجتمع پزشکی دی، طبقه چهارم
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط